PARTICIPANTS 2021

Name City Country Instrument Pedagogue
Stasiak Matylda Kraków Poland violin M. Szczepanowska
Janiak Aniela Strykow Poland violin M. Szczepanowska
Jankowska Barbara Warszawa Poland violin M. Szczepanowska
Gogolewski Sebastian Nasielsk Poland violin M. Szczepanowska
Błazik Małgorzata Warszawa Poland violin M. Szczepanowska
Kuskowska Karolina Sopot Poland violin M. Szczepanowska
Stasiak Matylda Kraków Poland violin M. Szczepanowska
Jastrzębski Jan Kraków Poland violin M. Szczepanowska
Rusin Łucja Warszawa Poland violin M. Szczepanowska
Wrzesień Izabela Warszawa Poland cello P. Hausenplas