Róbert Kopelman

                                                 

 

Robert Kopelman (1980) pochádza z Bratislavy zo známej hudobníckej rodiny – jeho otec Jozef Kopelman je uznávaným husľovým pedagógom a bývalým koncertným majstrom Slovenského komorného orchestra, strýko Mikhail Kopelman bol členom  Borodinovho kvarteta.
Po štúdiách na bratislavskom konzervatóriu v triede svojho otca Jozefa Kopelmana (1994 – 2000) pokračoval na renomovanej Sibeliovej hudobnej akadémii v Helsinkách, kde študoval v triede Alexandra Vinitskeho a Olgy Parchomenko (Master´s Degree 2009). V roku 2019 získal titul ArtD. na VŠMU v Bratislave. Štúdium si doplnil aj na workshopoch a majstrovských kurzoch u svetoznámych umelcov a pedagógov ako sú: Zakhar Bron, Igor Oistrach, Igor Bezrodny, Victor Liberman, Hermann Krebers a Eduard Schmieder.
Je laureátom a držiteľom ocenení z národných aj medzinárodných husľových súťaží, viackrát získal 1. cenu na súťažiach v Rakúsku a Nemecku a tiež 4. cenu na prestížnej Carl Flesh International Violin Competition v Maďarsku (1999), na základe čoho bol pozvaný vystúpiť ako sólista na koncertoch na Slovensku, vo Fínsku, v Českej republike a Rakúsku.
Od roku 2011 sa intenzívne venuje orchestrálnej kariére. Bol koncertným majstrom Štátnej filharmónie Košice, od 2012 vedúcim skupiny 2. huslí v Kymi Sinfonietta vo Fínsku, od 2013 členom a od roku 2019 zástupcom vedúceho skupiny 2. huslí v Malaysian Philharmonic Orchestra (MPO) v Kuala Lumpur. Od 49. sezóny 2022/2023 je koncertným majstrom ŠKO Žilina, s ktorým účinkuje aj sólisticky. Pôsobí aj pedagogicky, o. i. na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Hrá na vzácnom talianskom nástroji Santo Seraphin z 18. storočia.