Iveta Sabová

 

Doc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD. je klaviristkou a pedagogičkou oddelenia klavírnej spolupráce na HTF VŠMU v Bratislave a Konzervatória v Bratislave.

Zúčastnila sa viacerých klavírnych súťaží a ako sólistka účinkovala so Štátnou filharmóniou Košice a Štátnym komorným orchestrom Žilina. Vystúpila na rôznych interpretačných súťažiach doma, ale i v zahraničí (napr. Internationaler Mozartwettbewerb v SalzburguInternationaler LOUIS SPOHR Wettbewerb vo WeimareMedzinárodná tribúna mladých interpretov v rámci BHS).

V súčasnosti sa predovšetkým venuje komornej hre, spolupracuje s viacerými slovenskými sólistami. Koncertovala na mnohých miestach na svete, ako napríklad v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Maďarsku, Rumunsku, Česku, Slovensku, ale aj na Malte a v USA. Pravidelne sa ako lektorka zúčastňuje medzinárodných majstrovských kurzov a festivalov, ako napríklad Musica Arvenzis v Dolnom KubíneMedzinárodná akadémia Lessa v Taliansku, Interpretačné kurzy v rámci medzinárodnej organizácie EPTA, Medzinárodné interpretačné kurzy a festival Pekná hudba v Banskej Štiavnici, Medzinárodné interpretačné kurzy v Komárne a Letná akadémia VŠMU.