Pedagogues

Iveta Sabová, Slovakia - piano

Monika Melcová, Slovakia - organ

Misha Furman, Netherlandes - violin

Jozef Kopelman, Slovakia - violin

Vesselin Paraschkevov, Bulgaria / Germany - violin, chamber orchestra

Magdalena Szczepanowska, Poland - violin

Ivan Palovič, Slovakia - viola

Piotr Hausenplas, Poland - cello

Dagmar Podkamenská - Bezačinská, Slovakia - opera singing