Žiadosť o zníženie kurzovného poplatku pre slovenského študenta.

V prípade vyhovenia Vašej žiadosti sa poplatok zníži na 170 EUR. Žiadosť treba podať do 25.06.2023. O výsledku Vás budeme informovať e mailom.

FORMULÁR